Žičana ograda

Zaštitna žičana ograda opšte namene (obezbeđenje gradilišta, poslovnih i privatnih objekata, kulturnih manifestacija...), izrađuje se prema dimenzijama iz tablica. Svi tipovi su nakon izrade zaštićeni metodom toplog cinkovanja. Pored ograde, izrađujemo klizne, jednokrilne i dvokrilne kapije.

Na zahtev može se plastificirati.


Tip F550

Ograda tip F550 ugrađuje se na betonske stope. Isporučuje se sa dve zavarene cevi na krajevima.

Žičana ograda Tip F550
veličina polja 80x200 [mm]
dužina platna 3500 [mm]
visina platna 1800 [mm]
horizontala ø5 [mm]
vertikala ø5 [mm]
cev ø38x2000 [mm]

Tip L550 (660)

Ograda tip L550(660) 2500x1200, 2500x1800 i 3500x1800 ugrađuje se na fiksne stubove. Platno se završava L profilom 3x30x30 i spaja se vijcima za stub 60x40 ili 60x60. Stubovi se isporučuju odvojeno od platna.

Žičana ograda Tip L550 (660)
veličina polja 80x200 [mm]
dužina platna 2500 ili 3500 [mm]
visina platna 1800 [mm]
horizontala ø5 [mm]
vertikala ø5 [mm]
L profil 30x30 [mm]

Tip C002/1 i C002/2

Ograda tip C002/1 i C002/2 je pogodna za privremeno ograđivanje gradilišta, objekata i prostora.

Žičana ograda Tip C002/1 i C002/2
dužina ograde 2125 [mm]
visina ograde 1150 [mm]
cev ø33,7 [mm]

Tip C550 (660)

Ograda tip C550(660) 2500x1200, 2500x1800 i 3500x1800 ugrađuje se na fiksne stubove. Mreža se spaja direktno na posebno oblikovane stubove trouglastog poprečnog preseka 65x60. Stubovi se isporučuju odvojeno od platna.

Žičana ograda Tip C550 (660)
veličina polja 200x80 [mm]
dužina platna 2500 ili 3500 [mm]
visina platna 1200 ili 1800 [mm]
horizontala ø5 ili ø6 [mm]
vertikala ø5 ili ø6 [mm]

Partneri

Latifovic